اهداف کلان پست بانک توسعه خدمات بر مبنای خرده بانکداری است

دکتر محبیان:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گفت: اهداف کلان این بانک توسعه خدمات بر مبنای خرده بانکداری است که این خدمات با وجود 14 هزار و 500 شعبه و دفتر خدمات بانکی و شهری عامه مردم را تحت پوشش قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از  روابط عمومی پست بانک ایران: دکتر محبیان گستردگی نقاط تماس و فراهم نمودن دسترسی عمومی و همچنین پائین بودن هزینه تجهیز منابع بعنوان امتیاز ویژه پست بانک ایران است که سایر بانک های کشور این امتیاز ویژه را ندارند.

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در جلسه شورای اداری پست بانک استان هرمزگان ضمن بیان مطلب گفت: اهداف کلان این بانک توسعه خدمات بر مبنای خرده بانکداری است که این خدمات با وجود 14 هزار و 500 شعبه و دفتر خدمات بانکی و شهری عامه مردم را تحت پوشش قرار داده است.

وی اظهار داشت: تمرکز زدائی و تفویض اختیار به هر یک از واحدهای بانک بال هائی هستند که شیوه مدیریتی بعنوان عامل حرکت، پیشرفت و پرواز این دو بال به شمار می روند و درکنار آن تشکیل اتاق فکر نیز موجب توسعه خدمات و افزایش منابع بانک می شود.

مدیرعامل پست بانک ایران افزود: هدف این بانک بزرگ کردن بدنه نیست بلکه درصدد هستیم برخی از کارها بویژه بانکداری الکترونیکی خود را از طریق برون سپاری به متخصصان امور واگذار کنیم تا بتوانیم در همه زمینه ها بصورت هماهنگ و یکنواخت به سمت جلو حرکت کنیم.

دکتر محبیان تصریح کرد: پست بانک ایران با بهره گیری از نقاط قوت دفاتر و کاهش ترددهای غیرضرور به دنبال کم کردن هزینه های ملی است و تلاش می کند با توسعه دفاترخدمات بانکی زمینه ارائه خدمات متنوع در دفاتر را فراهم سازد و از حداقل ها نهایت استفاده را در جذب منابع ببرد.

رئیس هیات مدیره پست بانک ایران در پایان ضمن اشاره به وضعیت مناسب عملکرد پست بانک هرمزگان عنوان کرد: دستیابی به بازارهای نو و ارائه خدمات جدید از اهداف مهم این بانک است و درصدد هستیم از طریق دفاتر خدمات بانکی از تمامی ظرفیت های مناطق روستائی جهت ارائه خدمت نو استفاده کنیم.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

16  −  11  =