پاسخ ترکان به بقایی: «کمیسر پلیس» نیستم، پیگیر اموال ملی هستم

شرق در گفت و گویی با ترکان نوشت:

مهم استرداد اموال است اگر تاکنون استرداد اموال مربوط به دولت و مناطق آزاد داوطلبانه بوده من تشکر می‌کنم و در خواست دارم باقی این اموال را هم به‌صورت داوطلبانه بازگردانند. ماشین‌ها، دفاتر و ساختمان‌های مربوط به مناطق آزاد و اموالی که در دستان آقایان است اگر به همین صورت و به ادعای خودشان داوطلبانه مسترد شود ما از این امر استقبال می‌کنم مهم این است که اموال مربوط به هر نهادی در اختیار همان سازمان یا نهاد قرار گیرد لذا خواهشمندیم به همین صورت، محترمانه اموال بازگردانده شوند.

‌من کمیسر پلیس نیستم اما پیگیر اموال ملی و نهادهایی که مسوولیت آنها به من واگذار شده هستم و اگر این اموال از راه منطقی و معمول بازگردانده نشود مراجع قضایی حتما به وظیفه خود عمل خواهد کرد اما اگر بازگردانده‌شدن اموال هم به‌صورت داوطلبانه باشد بهتر است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  1  =  3