جزئیات عملکرد بازار بیمه اعلام شد

گزارش آمار عملکرد بازار بیمه کشور در 6 ماهه اول سال 1392 نشان می دهد حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 24.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 76.4 هزار میلیارد ریال رسید و در این مدت شرکت‌های بیمه نزدیک 39.6 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد 44.3 درصدی حکایت دارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از مهر، گزارش آمار عملکرد بازار بیمه کشور در 6 ماهه اول سال 1392 منتشر شد.

آخرین آمارهای موجود از فعالیت 26 شرکت بیمه مستقیم (ایران، دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، توسعه، سینا، امید، حافظ، سامان، دی، نوین، ایران معین، پاسارگاد میهن، کوثر، ما، متقابل کیش، آرمان، آسماری، تعاون و متقابل قشم) در نیمه اول سال جاری، حاکی از رشد و موفقیت در شاخص های عملکرد بازار بیمه است به نحوی که:

الف) حق بیمه تولیدی:

– حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 24.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 76.4 هزار میلیارد ریال رسید.
– سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 53.7 درصد رسید و 46.3 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
– تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت نیز با 2.7 درصد رشد نسبت به شش ماهه اول سال قبل در حدود 18.4 میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد 54.9 درصد است.
– 42.7 درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شاخص ثالث و مازاد اختصاص داشت.
– 21.5 درصد حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.

ب) خسارت پرداختی:

– شرکت های بیمه نزدیک 39.6 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 44.3 درصد رشد نشان می دهد.
– 53.7 درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و 46.3 درصد مابقی بیمه گذاران شرکت بیمه ایران اختصاص داشت.
– شرکت های بیمه نزدیک 7.4 رشد نشان می دهد.
– 53.7 درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و 46.3 درصد مابقی بیمه گذاران شرکت بیمه ایران اختصاص داشت.
– شرکت های بیمه  نزدیک 7.4  میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با شش ماهه سال قبل، 35.6 درصد رشد داشته و سهم بخش غیردولتی از این تعداد 31.4 درصد است
– 41.3 درصد از خسارت های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است
– 35.1 درصد از خسارت های پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت.

ج) نسبت خسارت:

– طی این مدت نسبت خسارت بازار بیمه معادل 51.8 درصد بود و در  مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.3 واحد افزایش نشان داد.
– از میان 7 شرکت بیمه ای که سهم عمده از بازار بیمه دارند (ایران، آسیا، البرز، دانا، توسعه، پارسیان و کارآفرین هر کدام بالای 3 درصد سهم و در مجموع با 78.2 درصد سهم از بازار)، تنها نسبت  خسارت سه شرکت بیمه توسعه، آسیا، و پارسیان (به ترتیب با 57.5، 52.9 و 52.5) بالاتر از این نسبت در بازار بیمه است.
– رشته های بیمه: درمان و بدنه اتومبیل نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به ترتیب 84.6 و 55.5 درصد). پس از آنها، نسبت خسارت بیمه شخص ثالث و مازاد (50.1 درصد) بالاتر از این میزان در سایر رشته ها بوده و نزدیک به نسبت خسارت بازار بیمه است.

 

 آمار مقایسه ای عملکرد صنعت بیمه کشور طی 6 ماهه اول سال 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل

عنوان میزان تغییرات
حق بیمه تولیدی ( هزار میلیاردریال)76.424.1 درصد رشد
خسارت پرداختی ( هزار میلیارد ریال)39.644.3 درصد رشد
نسبت خسارت ( درصد)51.87.3 واحد افزایش

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  77  =  85