۱۵۰ هزار میلیارد تومان پول نفت کجا میرود؟

ادامه بررسی لایحه بودجه سال 93 نشان می دهد که دولت پیش بینی فروش 150 هزار میلیارد تومان نفت را در نظر گرفته است.

خبرآنلاین: ادامه بررسی لایحه بودجه سال 93 نشان می دهد که دولت پیش بینی فروش 150 هزار میلیارد تومان نفت را در نظر گرفته است.

به این ترتیب اقتصاد ایران به میزان 50 درصد همچنان وابسته به فروش نفت باقی می ماند.

موضوع

میزان

میزان افزایش بودجه سازمان بهزیستی کشور در لایحه سال 93

25 درصد

میزان افزایش بودجه بخش بهداشت در لایحه سال آینده

36 درصد

میزان افزایش بودجه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر

66 درصد

میزان رشد منابع بودجه عمرانی کشور درلایحه بودجه سال 93

250 درصد

میزان بودجه عمرانی کشور برای سال 93

37 هزار میلیارد تومان

بودجه بخش سلامت و درمان که در لایحه سال 93 آمده است

15 هزار میلیارد تومان

میزان کمک به شهرک‌های کشاورزی در لایحه بودجه سال 93

400 میلیارد تومان

میزان بودجه تخصیص یافته برای عمران روستایی

650 میلیارد تومان

میزان بودجه تخصیص یافته برای ایجاد توازان منطقه ای

37 هزار و 700 میلیارد تومان

میزان اعتبار عایدی برای واگذاری شرکت ها در بودجه سال 93

21 هزار میلیارد تومان

میزان فروش اوراق مشارکت در سال 93 که در لایحه بودجه آمده است

27 هزار میلیارد تومان

میزان تملک دارایی ها که در لایحه بودجه سال بعد آمده است

12 هزار میلیارد تومان

درآمد حاصل از فروش نفت که در بودجه سال 93 پیش بینی شده است

150 هزار میلیارد تومان

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  8  =  72