افزایش ۲۴ درصدی سندهای برگشتی

در شش ماه اول سال ثبت شد

در نیمه ابتدایی سال جاری در اتاق پایاپای تهران 2.8 میلیون برگ سند به مبلغی حدود 28 هزار و 900 میلیارد تومان برگشت خورده که بیانگر رشد 23.7 درصدی نسبت به همین دوره در سال قبل است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایسنا در شهریورماه سال جاری در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 4.3 میلیون برگ سند بانکی به مبلغ 109 هزار و 800 میلیارد تومان مبادله شد.

در این ماه شاخص تعداد اسناد مبادله شده با رشد 6.9 درصدی نسبت به مرداد به 99.4 رسید در عین حال که بیانگر افزایش 10.3 درصدی در مقایسه با شهریورماه سال گذشته است.

مبادله 109 هزار میلیاردی اسناد بانکی در حالی در ماه پایانی تابستان رقم خورده است که از لحاظ قیمتی 6.2 درصد نسبت به مرداد و 19.7 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد دارد.

اما از 4.3 میلیون برگ سند مورد مبادله حدود 500 هزار برگ به مبلغی در حدود 5400 میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت خورده است.

شاخص تعداد اسناد برگشتی در شهریورماه به 94.2 رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.2 درصد افزایش یافته است در عین حال که مبلغ اسناد برگشتی نیز در مقایسه با همین مدت زمانی 30.5 درصد رشد دارد.

اسناد برگشتی در شش ماهه ابتدایی امسال

بنابر آمار و ارقام اعلامی بانک مرکزی در نیمه ابتدایی سال جاری در اتاق پایاپای تهران حدود 23.5 میلیون برگ سند به مبلغی بیش از 600 هزار میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.8 درصد افزایش دارد.

اما در همین مدت زمانی 2.8 میلیون برگ سند به مبلغی حدود 28 هزار و 900 میلیارد تومان برگشت خورده که بیانگر رشد 23.7 درصدی نسبت به همین دوره در سال قبل است.

این درحالی است که نسبت مبلغ اسناد برگشت خورده به مبادله شده در شهریورماه 4.8 درصد بود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

9  ⁄    =  1