سونامی برکناری وزرا در عربستان

به فرمان شاه عربستان، محمد آل هیازع به عنوان وزیر بهداشت و عبدالعزیز الخضیری نیز به عنوان وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان انتخاب شدند. محمد جمیل ملا هم در وزارت ارتباطات جای خود را به فهاد الحمد داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،"عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان با صدور احکام جداگانه، 6 وزیر کابینه عربستان را برکنار، دو وزیر جدید را برای دو منصب تعیین و یک نفر را هم به عنوان وزیر مشاور منصوب کرد.

به گزارش العالم، طی فرمانی از سوی پادشاه عربستان، "صالح آل الشیخ" از پست وزارت امور اسلامی عربستان برکنار و "سلیمان ابا الخیل" به جای وی منصوب شد.

به فرمان شاه عربستان، "محمد آل هیازع" به عنوان وزیر بهداشت و "عبدالعزیز الخضیری" نیز به عنوان وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان انتخاب شدند. محمد جمیل ملا هم در وزارت ارتباطات جای خود را به فهاد الحمد داد.

همچنین "یوسف العثیمین" از وزارت امور اجتماعی برکنار و سلیمان الحمید به جای او منصوب شد. فهد الغنیم هم وزارت کشاورزی را ترک کرد و ولید الخریجی جانشین وی شد.
در وزارت حمل و نقل هم جبابره عید الصریصری برکنار شد و عبدالله بن عبدالرحمن جای او را گرفت.

پادشاه عربستان در 21 آوریل 2014 "عبدالله الربیعه" را از پست وزارت بهداشت این کشور برکنار و مهندس "عادل فقیه" وزیر کار این کشور را با حفظ سمت به جای وی منصوب کرده بود.

ملک عبدالله همچنین در 5 نوامبر 2014 نیز "عبدالعزیز بن محیی الدین خوجه" را از سمت وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان برکنار کرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

25  −    =  24