رسوایی جدید کارت های پایان خدمت جعلی

پرونده های در یکی از کمیتههای کمیسیون اصل 90 مجلس در حال رسیدگی است که کارت خدمت غیرقانونی گروههایی چون هنرمندان، سینماگران و برخی فعالان رسانهای خاص را بررسی میکند.

روزنامه ایران: پرونده های در یکی از کمیتههای کمیسیون اصل 90 مجلس در حال رسیدگی است که کارت خدمت غیرقانونی گروههایی چون هنرمندان، سینماگران و برخی فعالان رسانهای خاص را بررسی میکند.

 پیش از این تخلفات گستردهای درخصوص کارت پایان خدمت ورزشکاران از جمله فوتبالیستها منتشر شد که بازتاب زیادی در افکار عمومی داشت.

اما ظاهراً این تخلف به فوتبالیستها محدود نشده و در حوزههای دیگری چون هنرمندان و بازیگران سینما و حتی برخی خبرنگاران و فعالان رسانه ای را هم در بر گرفته است.

 حسین آذین، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس ، ضمن تأیید مفتوح بودن چنین پروندهای در یکی از کمیته های کمیسیون اصل 90 گفت: هنوز این پرونده در کمیته نهایی نشده است.

وی گفت معمولاً چنین موضوعاتی ابتدا در کمیته ویژه بررسی و سپس به کمیسیون میآید و در صورت تصویب، به صحن علنی مجلس فرستاده میشود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

22  −  21  =