عملکرد ۵ ساله شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملکرد نهایی رشته بیمه شخص ثالث از زمان اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث ( 1387 تا 1392) را بر اساس ارقام صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های بیمه منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، علی جعفری با اشاره به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 87 و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت‌ها گفت: در این قانون ماده 27 با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل 138 قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است.
مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی افزود: طبق این آیین‌نامه، چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است و براساس آن درآمدهای رشته ثالث شامل « حق بیمه، در آمد سرمایه گذاری ها ، کارمزد دریافتی، خسارت بازیافتی و خسارت دریافتی اتکایی » و هزینه‌های این رشته شامل «خسارت، کارمزد پرداختی به نماینده، هزینه صدور، خسارات معوق و سایر ذخایر و هزینه های قانونی دیگر همچون 5 درصد صندوق تامین خسارت بدنی، 10 درصد به وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی» است.
وی خاطر نشان کرد: از سال 1386 تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل رشته ثالث به نیروی انتظامی از سوی قانونگذار لحاظ می شود . همچنین طبق مواد 92 و 37 قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعیین شده است.
بر اساس آخرین آمار موجود، شرکت های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال 1386 تاکنون مبلغ 316ر15 میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ 995ر27 میلیارد ریال بابت قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده‌اند.
مدیر کل نظارت مالی ادامه داد بر اساس اطلاعات مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی شرکت های بیمه و بر اساس مفاد آئین نامه اجرائی ماده 27 قانون ثالث طبق محاسبات مندرج در جدول زیر، شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ 044ر23 میلیارد ریال درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ 355ر24 میلیارد ریال هزینه در سال 1387 شده اند لذا نتیجه حاصله منجر به زیانی معادل 310ر1 میلیارد ریال شده است.

در صورتی که اگر آمار فوق با ارقام سال 1392 مقایسه شود مشخص می شود، شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ 614ر83 میلیارد ریال درآمد بیمه ای، متحمل مبلغ 259ر95 میلیارد ریال هزینه شده‌اند، لذا این موضوع منجر به زیانی معادل 645ر11 میلیارد ریال برای رشته ثالث شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

82  +    =  90