اجرای ۵۴ پروژه در ۸ سال/ نهادسازی برای فناوری های نوین در دستور مقام ناظر/ارتباط غیر موثر بین بانکها و بانک مرکزی

محمود احمدی:در ترسیم نقشه را 1400 بانک مرکزی رونمایی

54 پروژه مدون شده است که با برنامه ریزی و زمان بندی دقیق انجام شده باید در مدت 8 سال اجرایی گردند/ اجرای این پروژه ها تحت نظارت و راهبری اعضای هیات عامل بانک و با مشارکت مدیران ارشد و میانی سازمان و کارشناسان برگزیده در هر یک از حوزه های بانک مرکزی است است. در حال حاضر تشکیل این ساختار در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد./

data-src=https://ebinews.com/img/files/859877549249230014.jpg

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

3  +  3  =