جرأت انجام این ورزش ها را داری؟

فهرستی از ورزش های عجیب و غریبی که هر روز کشته می دهند و محبوب تر می شوند؛ ورزش هایی که هیجان تنها دلیل زنده ماندنشان است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،فهرستی از ورزش های عجیب و غریبی که هر روز کشته می دهند و محبوب تر می شوند؛ ورزش هایی که هیجان تنها دلیل زنده ماندنشان است.

هرکسی تعریفی دارد از زندگی. خیلی ها زندگی را در هیجان می بینند. می گویند اگر در زندگی هیجان را تجربه نکنند، زندگی بی حاصلی داشته اند. هیجان را خیلی ها در خطر تعریف می کنند. خطرکردن برایشان همان زندگی کردن است. می خواهند کارهایی بکنند که همه انگشت حیرت به دهان بگیرند. شجاعتشان را تحسین کنند و به توانایی های انسان که مرزی برای پیشرفت نمی بیند احترام بگذارند.

در این گزارش سعی شده ورزش های خطرناکی که انجامشان خیلی دل و جرات می خواهد معرفی شوند؛ ورزش هایی که به آنها «اکستریم» یا مخاطره آمیز می گویند؛ ورزش هایی که انسان ها جانشان را کف دست می گیرند و برای انجامش به مهارتی بالا، اعصابی قوی، تمرکزی رخنه ناپذیر، سرعت عمل، آمادگی بی اندازه جسمانی و بیش از همه جرات احتیاج دارند. البته با پیشرفت تکنولوژی، ایمنی ورزش های اکستریم خیلی زیاد شده است اما زور هیچ تکنولوژی ای به طبیعت وحشی تنیده شده در تار و پود این شش ورزش نمی رسد؛ تو هم جرات داری امتحان کن!

غواصی در غار
 

  • میزان علاقه: 9 هزار نفر در سال
  • میزان مرگ و میر: بیش از 300  نفر در سال
  • میزان آسیب دیدگی: بیش از هزار نفر در سال
جرأت

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

5  ×    =  15