اعتماد و تابناک محکوم شدند

در دادگاه امروز همچنین به پرونده محمدجواد بربریان مدیرمسوول وقت سایت تابناک با شکایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع نیز رسیدگی شد که هیات منصفه مطبوعات متهم را در عناوین اتهامی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایرنا پرونده روزنامه اعتماد با شکایت پزشکی قانونی و به اتهام نشر مطالب خلاف واقع از طریق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تشکیل شده بود که هیات منصفه مطبوعات، متهم را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، مدیر مسوول روزنامه اعتماد و مدیران مسوول کنونی و سابق سایت تابناک را در عناوین اتهامی مجرم شناخت.

به گزارش ایرنا، دادگاه رسیدگی به پرونده روزنامه اعتماد و سایت تابناک روز یکشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

بر اساس این گزارش، پرونده روزنامه اعتماد با شکایت پزشکی قانونی و به اتهام نشر مطالب خلاف واقع از طریق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تشکیل شده بود که هیات منصفه مطبوعات، متهم را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

همچنین در دادگاه امروز به پرونده مدیرمسوول کنونی سایت تابناک با شکایت منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیشین کشورمان و به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و توهین رسیدگی شد که در ارتباط با اتهام توهین، هیات منصفه مطبوعات، متهم را مجرم نشناخت اما در مورد نشر مطالب خلاف واقع، وی را مجرم شناخت اما مستحق تخفیف در مجازات دانست.

در دادگاه امروز همچنین به پرونده محمدجواد بربریان مدیرمسوول وقت سایت تابناک با شکایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع نیز رسیدگی شد که هیات منصفه مطبوعات متهم را در عناوین اتهامی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

94  ⁄  47  =