فابا ، ۹ نکته و چند سوال

شاید برخی ایراد بگیرند که چرا موسسه فابا را مورد نقد قرار گرفته است. ابتدا خواننده را به موارد زیر توجه می دهم

1- موسسه اقتصادی هستیم وانمود می کنیم که مرکزفرهنگی هستیم.

2- خصوصی  هستیم وانمود میکنیم همچنان زیر نظر شورای عالی بانکها هستیم

3- رئیس هیات مدیره موسسه هستیم وانمود میکنیم رئیس مرکزیم.

4- در تعیین نام موسسه خطای معنایی داریم اما از فرهنگ و آموزش سخن می گوییم

5- اساسامسیر حرکت مان فرهنگ سازی نبوده و فرهنگی نساخته ایم اما وانمود می کنیم در آستانه صعود به قله آن قرار داریم.

6- می گوییم فرهنگ سازی الکترونیک اما هنوز مهمترین رسانه ما غیر الکترونیک است.

7- کار اقتصادی میکنیم اما وانمود میکنیم در راه فرهنگ گام برمیداریم.

8-  از مسئولان حاکمیتی دعوت میکنیم و انتظار داریم  در همایش ما شرکت کنند اما  شبه استفاده از اموال دولتی در منابع مالی آن وجود دارد.

9- رئیس سیاستگذاری ادعا می کند هیچ گونه چشمداشت مادی از همایش و نمایشگاه تراکنش ندارد در حالی که این رویداد گردش مالی میلیاردی در پی دارد.

نتابج 9 نکته

به نظر می رسد وجود چنین انتقاداتی به معنی بی احترامی به مخاطب و مشتری است. به تعبیر دیگر اینکه از مخاطبانمان بپوشانیم آن چیزی را که هستیم آیا نادیده گرفتن شعور آنان نیست.

نمی توان از فرهنگ و آموزش سخن گفت اما به گونه ای دیگر رفتار کرد. به تعبیر دیگر نمی توان راهنمای راست زد اما به چپ پیچید.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

68  +    =  71