شروع يک اتفاق بزرگ براي هواداران آپ

موضوع ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت ها با اينکه در کشور ما نوپاست اما خوشبختانه در سالهاي اخير به آن توجه ويژه اي شده است. نقشي که اجتناب ناپذير تبديل به سهمي بزرگ شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک آمارهاي نگران کننده از وضعيت آبي کشورمان در سالهاي گذشته چنان بالا گرفت که همه دست به کار شدند و به کمک آمدند.

هر يک از ما سهمي ايفا کرد و نقشي ايفا مي کند. از مردم کوچه بازار گرفته تا سياستمداران و هنرمندان به جمعي اضافه شدند که هر يک به نوعي نگراني خود را از بحران کم آبي ابراز مي کردند.

اما در اين ميان شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي و تجاري چه سهمي دارند؟
موضوع ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت ها با اينکه در کشور ما نوپاست اما خوشبختانه در سالهاي اخير به آن توجه ويژه اي شده است. نقشي که اجتناب ناپذير تبديل به سهمي بزرگ شد.

يکي از نمونه هاي ويژه آن جشنواره بزرگ گزارش يک نگراني بود. جشنواره اي که با حضور گسترده هنرمندان و مردم سال گذشته بنا نهاده شد و امسال نيز با چهره اي متفاوت و مصمم ديده مي شود.

اين بار اما يک برند بزرگ حامي اين جشنواره است. برندي که محبوبيت خود را نزد هواداران پر شمار خود نه تنها به خاطر پيشتازي و خدمات با کيفيت بلکه به دليل مشارکت در امور خيريه و حمايت از پويش هاي مردمي بدست آورده است.

آسان پرداخت يا همان برند آپ که همه آن را با کد دوست داشتني #733* مي شناسند، به تازگي حامي جشنواره بزرگ ” گزارش يک نگراني” شده است. جشنواره اي براي بيان احساس نگراني از بحران کم آبي.

اين بار شرکت آسان پرداخت با شعار ” آپ نگران آب” در کنار هنرمندان محبوب و مردمي قرار گرفته است و آنطور که بانيان اين جشنواره مي گويند اميدوار است تا با حضور خود علاوه بر اينکه نقش مهمي در اين حرکت فرهنگي ايفا کند، مشوقي براي حضور نام هاي تجاري و برندهاي ديگر در حرکت هاي انساندوستانه باشد.

از امروز در سايت آسان پرداخت گزارش ها و خبرهاي زيادي از اين پويش مي خوانيد و تلاش مي کنيم تا در کنار هم ايفاگر اين نقش بزرگ باشيم.

هواداران آپ مي توانند مقالات و نوشته هاي خود را درباره موضوع اين جشنواره و بويژه شعار ” آپ نگران آب” با رويکرد “ضرورت توجه به بحران کم آبي توسط نام هاي تجاري بزرگ” براي ما  به آدرس   info@asanpardakht.ir ارسال کنند. نوشته ها و مقالات برگزيده پس از بررسي در سايت آسان پرداخت و به نام نويسنده منتشر مي شود و البته بايد اين نويد را هم بدهيم که براي بهترين نوشته ها خبرهاي خوشي خواهيم داشت.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

4  ×  4  =