۷۹ درصد خریدها روی کارتخوان/۱۴درصد موبایلی/۷درصد اینترنتی

عملکرد هر ابزار پذیرش خرید در دی ماه

یکی از شاخص های مهم در بررسی عملکرد شبکه شاپرک، سهم تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش است. بر اساس داده های دریافت شده، در دی ماه 1394 ابزار کارتخوان فروشگاهی با 662/230/446 تراکنش به سهم 79/02 درصدی رسیده و بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است. پس از کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی با 116/185/095 تراکنش و ابزار پذیرش اینترنتی با 59/627/662 تراکنش، به ترتیب با 13/86 درصد و 7/12 درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، یکی از شاخص های مهم در بررسی عملکرد شبکه شاپرک، سهم تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش است.

بر اساس داده های دریافت شده، در دی ماه 1394 ابزار کارتخوان فروشگاهی با 662/230/446 تراکنش به سهم 79/02 درصدی رسیده و بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است. پس از کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی با 116/185/095 تراکنش و ابزار پذیرش اینترنتی با 59/627/662 تراکنش، به ترتیب با 13/86 درصد و 7/12 درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در نمودار، زیر سهم پذیرش هر ابزار در شبکه شاپرک از تعداد تراکنش های دی ماه 1394 نشان داده شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

78  +    =  86