مجوز مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن

مجلس به دولت اجازه داد تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اموا غیر منقول دولتی را فروخته و آن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نمایندگان مجلس به منظور افزایش سرمایه بانک مسکن به دولت اجازه دادند تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول دولتی را بفروشد.

در قالب مصوبه مجلس درباره افزایش سرمایه بانک مسکن، دولت اجازه یافت در سال جاری اموال غیرمنقول دولتی که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است، به استنثای مصادیق جزء 2 بند د سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را با رعایت قوانین موضوعی کشور تا سقف معادل 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

5  ×    =  25