شبکه های پرداخت بانکی بر بیت کوین غلبه می کنند

پیش بینی Citi Bank درباره آینده بیت کوین

براساس گزارش Citibank در یکی از پژوهش های اخیر؛ بیت کوین هنوز به عنوان تهدیدی جدی برای شبکه های پرداخت متمرکز قلمداد نمی شود و ارز دیجیتال هم چنان در حالت آزمایشی و برای موارد کاربرد محدود و انتقال وجوه نظیر به نظیر به کار می رود.

براساس گزارش Citibank در یکی از پژوهش های اخیر؛ بیت کوین هنوز به عنوان تهدیدی جدیبرای شبکه های پرداخت متمرکز قلمداد نمی شود و ارز دیجیتال هم چنان در حالتآزمایشی و برای موارد کاربرد محدود و انتقال وجوه نظیر به نظیر به کار می رود. تیمتحقیقاتی این بانک مشکلاتی مانند عدم مقیاس پذیری، نفوذ شبکه و عدم چارچوب نظارتیمشخص را از موانع گسترش فراوان ارز دیجیتال اعلام کرده اند.

این گزارش به شبکه پرداخت با استفاده از شبکه های اجتماعینیز اشاره کرده است. شمول مالی سرویس های BitPesa و شرکت انتقال وجه B2B به نام Abra که در حال توسعه کسب و کارهای بیت کوینی است را مطرح کرده است امااعلام می کند که هنوز اپلیکیشن چندان متحول کننده ای به میان نیامده است که بتواندارز دیجیتال را به جریان اصلی صنعت پرداخت و انتقال وجه تبدیل کند.

مؤلفان این گزارش ایده ای درباره ارزان تر ارائه کردن بیتکوین مطرح کرده اند به طوری که تجربه کاربری بدون هیچ گونه اصطکاکی در مقایسه بازیرساخت های موجود به وجود آید.

در این گزارش آمده است: « از آنجایی که این شبکه از میزانهزینه های مرتبط با انرژی بسیاری متضرر می شود، معتقدیم این هزینه ها باید درنهایت توسط کارمزد تراکنش های کاربران پرداخت شود. بنابراین بیت کوین نسبت به شبکههای متمرکزتر نیز بسیار گران تر است.»

در حالی که یک ارز دیجیتال با پشتیبانی از بانک ها می تواندتهدید جدی تری برای عملیات فعلی بانک ها محسوب شود، بانک سیتی، بیت کوین را خطرنامحتملی می خواند.

آینده بلندمدت تری که برای بیت کوین محتمل تر است، ممکن استدر یکپارچه سازی پرداخت های ماشین-به-ماشین نهفته باشد؛ به طوری که اپلیکیشن هایاینترنت اشیاء را پشتیبانی کند.

هم چنین، در این گزارش آمده است: « ما معتقدیم یک شبکه بازمانند بیت کوین با قرارگرفتن در کنار موبایل، یادگیری ماشینی، بزرگ داده ها واینترنت اشیاء، پتانسیل های بسیاری برای خلق مدل های جدید پرداختی خواهد داشت.»

 

ترجمه از گروه ترجمه بانکداری الکترونیک سمانه سمیعی

منبع: https://www.finextra.com/newsarticle/29123/bank-payment-networks-to-prevail-over-bitcoin—citi/payments

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

39  ⁄    =  39