چرا شرکت های بیمه مناطق آزاد در جذب سرمایه گذار و پرتفوی بیمه ای خارجی ناتوانند؟

طرح پژوهشی بررسی علل ایجاد شرکت های بیمه در مناطق آزاد با هدف شناسایی و تحلیل مزایا، معایب و چالش‌های فعالیت شرکت‌های بیمه مناطق آزاد و مقایسه فضای فعالیت آن‌ها با شرکت‌های سرزمین اصلی و در نهایت ارایه راهکارهایی برای ارتقای نقش آنها در اعتلای صنعت بیمه کشور توسط پژوهشکده بیمه انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه در این طرح، به ارزیابی فضای فعالیت، عملکرد و وضعیت کلی شرکت های بیمه مناطق آزاد به منظور اتخاذ تصمیمات سیاستی صحیح در این زمینه پرداخته شده است.

بر پایه این گزارش این طرح یک مطالعه کیفی- کمّی است که از نظر هدف، کاربردی و نحوه گردآوری داده ها‌ی آن، توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، منابع الکترونیک بین‎المللی و داخلی و هم‌چنین مصاحبه و بهره‎گیری از نظرات مسئولین ذی‌ربط، نخبگان و … تهیه شده است.

در این طرح پژوهشی علل و اهداف تاسیس شرکت‌های بیمه مناطق آزاد، مقایسه مزایا و عملکرد شرکت‌های بیمه مناطق آزاد با شرکت‌های بیمه در سرزمین اصلی، ضعف ها و نواقص شرکت‌های بیمه مناطق آزاد، چالش‌های شرکت‌های بیمه مناطق آزاد و تجارب سایر شرکت ها بررسی شد.

بر اساس نتایج این تحقیق مقایسه پتانسیل ها و عملکرد شرکت های بیمه مناطق آزاد نشانگر آن است که شرکت های بیمه مناطق آزاد، علیرغم سهولت بسیار بیشتر در فضای کسب و کار، برخورداری از انواع مزایا و معافیت های مالیاتی ویژه مناطق آزاد و آزادی عمل ناشی از آنها، نتوانسته اند از نظر عملکردی پیشتازی ملموسی نسبت به شرکت های سرزمین اصلی داشته باشند. همچنین این شرکت ها در جذب سرمایه گذار خارجی، جذب پرتفوی بیمه ای خارجی و حتی توسعه دامنه فعالیت یا گسترش کمی و کیفی شرکت خود ناتوان بوده اند.

مجموع این عوامل، وضعیت نسبتا نامناسب این شرکت ها، عدم دستیابی به اهداف نهاد ناظر از تاسیس شرکت های بیمه در مناطق آزاد، لزوم اتخاذ تصمیم جدی در خصوص تعیین تکلیف این شرکت ها را گوشزد می نماید؛ لذا لازم است از طریق آسیب شناسی دقیق و تفصیلی، نسبت به شناسایی و رفع موانع توسعه آنها اقدام نموده و الزامات رشد سریع آنها را فراهم نمود؛ در غیر این صورت و با ادامه روند کنونی، به نظر نمی رسد که شرکت های مذکور حداقل در برخی از اهداف تعریف شده برای آنان، موفقیتی کسب کنند. بر همین اساس پیشنهادات و راهکارهایی در قالب دو سناریوی مجزا مبنی بر «ادامه وضع موجود» یا «برچیدن نظام بیمه ای مناطق آزاد و انتقال شرکت های بیمه مناطق آزاد به سرزمین اصلی» در این طرح ارایه شده است.
منبع: ریسک نیوز

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  87  =  95