ترازنامه مفصل سال ۹۳ بانک مرکزی بزودی منتشر می‌شود

ابوالفضل اکرمی گفت که دومین گزارش ترازنامه در قالب کتابی سبز رنگ منتشر می شود که با نهایی شدن تدریجی اطلاعات و ارقام و با اندکی تاخیر انتشار می یابد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی درباره شایعات منتشر شده در فضای رسانه ای کشور مبنی بر عدم انتشار به موقع ترازنامه بانک مرکزی گفت: ترازنامه آماری بانک مرکزی همواره به صورت مرتب منتشر می‌شود و خبر داد که همچنین کتاب سبز گزارش تفصیلی مجمع سال ۹۳ بانک مرکزی در مرحله بازبینی بوده و بزودی انتشار می‌یابد.

ابوالفضل اکرمی اذعان داشت که در کل، ترازنامه بانک مرکزی در دو تیپ انتشار می‌یابد که نخستین شکل آن، نشر خلاصه و دومین آن هم به صورت مبسوط است.

وی افزود: گزارش نخستین ترازنامه به صورت خلاصه و در کتابی آبی رنگ، بلافاصله پس از تشکیل مجمع عمومی سالانه بانک منتشر می‌شود که در آن، ترازنامه بانک‌ها و سیستم بانکی هم وجود دارد. اکرمی تصریح کرد که این گزارش در حال حاضر بر روی سایت بانک مرکزی موجود است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد که دومین گزارش در قالب کتابی سبز رنگ منتشر می شود که با نهایی شدن تدریجی اطلاعات و ارقام و با اندکی تاخیر نسبت به ترازنامه نخستین انتشار می یابد.

وی، با بیان اینکه گزارش خلاصه مجمع سال ۹۳ بانک مرکزی بلافاصله پس از مجمع تکثیر شده است به «نسیم آنلاین» گفت که کتاب سبز رنگ دارای اطلاعات ماندگاری بوده که یک منبع مهم آماری محسوب می شود.
نسیم انلاین

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

16  ⁄    =  4