معرفی هوش مصنوعی برای تجار کوچک و متوسط در تراستک امسال

هاب جدید توسعه داده شده توسط گروه Ingenico برای بانک های متصل به حساب تجار، بعنوان نوآوری هوش مصنوعی در همایش تراستک رونمایی می شود.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک-سعیده فتحی- هاب جدید توسعه داده شدهتوسط گروه Ingenico برای بانک های متصل به حساب تجار، بعنوان نوآوری هوش مصنوعی درهمایش تراستک رونمایی می شود.

گروه Ingenico کهبعنوان شرکتی پیشرو در صنعت پرداخت امن شناخته می شود، بیان داشته که هاب جدید اینشرکت بعنوان یک راه حل بر پایه هوش مصنوعی برای تجار خرد و متوسط در همایش تراستکدر فرانسه، به تجار ارائه می شود. این هاب به بانک های پذیرنده تجار امکان ارائهخدمات هر چه بهتر را می دهد.

اینهاب با جمع آوری اطلاعات غیر حساس پرداخت از پایانه ها و هاب های متصل به حسابتجار می تواند خدمات هوشمند پرداخت را از طریق یک وب پرتال قدرتمند به تجار و بانکهای پذیرنده آنها ارائه دهد. با استفاده از این هاب، بانک های پذیرنده می توانندخدمات ارزشمندی به تجار ارائه داده و اعتماد آنها را بیش از پیش جلب کنند. این هاببا توجه به تکنولوژی های روز بیگ دیتا طراحی شده و با هزینه ای بسیار کم می تواندتوسط بانک ها راه اندازی شود.

اینهاب که برای تجار ابزاری ارزشمند به شمار می رود، با ارزیابی تراکنش های روزانهوضعیت کیفی بازار را مورد ارزیابی قرار داده و اطلاعات ارزشمندی در اختیار تجارقرار می دهد. بررسی آنی تراکنش ها و حساب ها در این هاب منجر می شود تا تجار بازارخود را لحظه به لحظه زیر نظر داشته باشند و رفتارهای مشکوک خرید و فروش را به سرعتتشخیص داده و واکنش نشان دهند. علاوه بر این، سیستم مدیریت دیجیتالی رسید دهی منجرمی شود تا تجار رسید های خود را به طور دیجیتالی دریافت و مدیریت کرده و در صرفزمان و هزینه صرفه جویی کنند.

همایشتراستک از امروز در تاریخ 9 تا 11 آذر ماه فعالیت خود را در شهر کننس فرانسه آغازکرده و شرکت های ایرانی بسیاری از این نمایشگاه دیدن می کنند. امسال در ایننمایشگاه بیش از 4000 شرکت به ارائه محصولات خود پرداخته، در حدود 18000 نفربازدید کننده داشته و بیش از 250 سخنران در این همایش سخنرانی خواهند کرد. شرکتهای ایرانی همچون GSS نیز در این همایش غرفه دار هستند.

ترجمه:سرویس بین الملل پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

منبع: YahooSports

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  5  =  10