خسارت ۳۱ میلیون دلاری بانک روسیه

هک

به گزارش خبرگزاری NBC، یکی از آخرین بیانیه های سایبرتفت –این بار نه توسط روس ها، بلکه علیه روس ها- گزارش کرد که هکرها توانستند در حدود 31 میلیون دلار از حساب های مربوط به بانک مرکزی روسیه دستبرد بزنند.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک-سعیده فتحی- به گزارش خبرگزاری NBC، یکی از آخرین بیانیه های سایبرتفتاین بار نه توسط روس ها، بلکه علیهروس ها- گزارش کرد که هکرها توانستند در حدود 31 میلیون دلار از حساب های مربوط بهبانک مرکزی روسیه دستبرد بزنند.

این سایتاظهار داشت که این دزدی یکی از نمونه های امروزی “تشدید حملات سایبری درموسسات مالی در سراسر جهان است”.

در بیاناتمختصر یک مقام بانک مرکزی به نام Artyom Sychyov اعلام شده بود که هکرها تلاش کردند مبلغی بیشتر از این مقدار را دستبردبزنند. آنها از طریق جعل هویت موفق شدند به حساب ها دسترسی پیدا کنند. بر اساسگزارش NBC، در یکی از افشاگری های انجام شدهتوسط مقامات روسیه در هفته گذشته، دولت این کشور به فعالیت های سازمان های جاسوسیخارجی در ایجاد هرج مرج در سیستم بانکی روسیه از طریق حملات سایبری موج مانند وایجاد گزارشات نادرست رسانه ای مبنی بر مشکلات بحرانی مالی که بانک های روسیه باآنها روبرو هستند، پی برده است.

ترجمه: سرویس بین الملل پایگاهخبری بانکداری الکترونیک

منبع: pymnts

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

65  −    =  58