کاهش ۰/۴۴ درصد تراکنش های ناموفق در دی ماه

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، در طی 10 ماه ابتدای سال جاری تعداد تراکنش ها با میانگین رشد 0/67 درصد، روند افزایشی داشته است. تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در دی ماه 1200 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1089 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به آذر ماه 1/91 درصد رشد داشته و 111 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل منفی 0/44 درصد رشد داشته است.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک– تعداد کل تراکنش های انجام شده در طی 10 ماه ابتدای سال جاری در سراسر کشور 11 میلیارد تراکنش می باشد که 10 میلیارد از تراکنش ها به صورت موفق و 1 میلیارد از این تراکنش ها به صورت ناموفق گزارش شده است.

تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در دی ماه 1200 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1089 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به آذر ماه 1/91 درصد رشد داشته و 111 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل منفی 0/44 درصد رشد داشته است.

در طی 10 ماه ابتدای سال جاری تعداد تراکنش ها با میانگین رشد 0/67 درصد، روند افزایشی داشته است. پایین بودن میزان رشد ماهانه، به دلیل کاهش رشد تعداد کل تراکنش ها در فروردین (منفی 19/19 درصد) و مهر ماه (منفی 7/27 درصد) می باشد.

 تعداد کل تراکنش ها در مهر ماه رشد منفی (منفی 7/27 درصد) را شاهد بوده و کل تراکنش ها از 1205 میلیون در شهریور ماه به 1118 میلیون تراکنش در مهر ماه کاهش یافته است. سپس در آبان ماه افزایش (4/32 درصد رشد ماهانه) داشته و در ماه های آذر (1/21 درصد رشد ماهانه) و دی (1/69 درصد رشد ماهانه) نیز این روند ادامه داشته است. میانگین رشد در این سه ماه

تعداد تراکنش های موفق و ناموفق به ترتیب در شهریور ماه از 1090 و 114 میلیون به 1012 و 105 میلیون در مهر ماه کاهش پیدا کرده و سپس در آبان ماه با 1046 و 120 میلیون تراکنش روند افزایشی را نشان داده است.

 

سهم تعداد تراکنش های موفق و ناموفق از کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در طی 10 ماه سال جاری تقریباً ثابت بوده است. بیشترین سهم تعداد تراکنش های موفق در مهر و آذر ماه با 90/54 درصد و سپس در شهریور ماه با 90/47 درصد و کمترین سهم آن در تیر ماه (88/1 درصد) ماه گزارش شده است. بیشترین سهم تعداد تراکنش های ناموفق در تیر ماه با 11/9 درصد و کمترین سهم آن در در ماه با 9/26 درصد مشاهده شده است.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1  ×  4  =