آیا کودکان با هر سنی جزو ظرفیت اتومبیل به حساب می آیند؟

از نظر شرکت بیمه جهت پرداخت خسارت ؛

با توجه به شرایط جدید اگر در اتومبیلی با 4 نفر ظرفیت قانونی، با در نظر گرفتن کودکی زیر 2سال پنج نفر سوار بر وسیله نقلیه شده باشند، در صورت بروز خسارت فوت، بابت هر پنج نفر خسارت و دیه کامل پرداخت میگردد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در آیین نامه قبل و تا تاریخ 95/3/29 کودکان از بدو تولد و حتی جنین از 4 ماهگی به عنوان ظرفیت اتومبیل محسوب و دیه کامل بابت خسارت فوت پرداخت میشد.
در آیین نامه جدید (ماده 12) آمده است: "تعداد جنین و افراد زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه میشود.) بنابراین با توجه به شرایط جدید اگر در اتومبیلی با 4 نفر ظرفیت قانونی، با در نظر گرفتن کودکی زیر 2سال پنج نفر سوار بر وسیله نقلیه شده باشند، در صورت بروز خسارت فوت، بابت هر پنج نفر خسارت و دیه کامل پرداخت میگردد. پس ظرفیت 4+1 در نظر گرفته میشود.
در قانون جديد تعريفي در خصوص جنين نشده است آيا مبناء همان ٤ ماه است ؟
مبنا ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است :
  بر اساس ماده 716 قانون مجازات اسلامی و با توجه و مرحله رشد جنین دیه پرداخت میشود .
ماده 716- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل.
تبصره : بند ج با توجه به ماده ۱۰ قانون جدید شخص ثالث بنا بر ارای محاکم قضایی تفسیر می شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

3  ×  2  =