قدرت نمایی آسان پرداخت پرشین در اصفهان

آخرین آمار شاپرک مشخص کرد

شرکت آسان‌پرداخت پرشین در مهرماه 96، 55/15 درصد از تعداد کل تراکنش و 97/7 درصد از مبلغ کل تراکنش‌های شاپرکی را در اختیار داشته است.

براساس تازه‌ترین آمار ارائه‌شده توسط شرکت شاپرک، شرکت آسان‌پرداخت پرشین در مهرماه 96، 55/15 درصد از تعداد کل تراکنش و 97/7 درصد از مبلغ کل تراکنش‌های شاپرکی را در اختیار داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از شماره 27 ماهنامه بانکداری آینده، سهم پایانه‌های فروشگاهی فاقد تراکنش این شرکت در شهریورماه 96 برابر با 39/8 درصد بوده که در مهرماه کاهش مناسبی داشته و به 83/7 درصد رسیده است. همچنین سهم خطای سیستمی این شرکت از 191/0 درصد در شهریورماه به 159/0 درصد در مهرماه کاهش یافته است. شاخص اثربخشی پایانه‌های فروشگاهی این شرکت در تمام استان‌ها بالاتر از عدد 1 مشاهده شد که حاکی از عملکرد بالای هر واحد پایانه است. بیشترین شاخص اثربخشی این شرکت در استان اصفهان با رقم 23/2 مشاهده شد.

وضعیت ابزارهای شرکت
با توجه به شکل1 این شرکت در مهرماه امسال، 87/8 درصد از کارتخوان‌های فروشگاهی، 23/87 درصد از پایانه‌های اینترنتی و 43/0 درصد از پایانه‌های موبایلی فعال کشور را در اختیار داشته که در مقایسه با شهریورماه رشد تقریبا ثابت است. از نظر تعداد ابزارهای تراکنش‌دار، این شرکت 93/9 درصد از کل کارتخوان‌های تراکنش‌دار کشور، 17/15 درصد از پایانه‌های اینترنتی و 09/6 درصد از پایانه‌های موبایلی را در اختیار دارد که حاکی از رشد مناسب این شرکت در پایانه‌های تراکنش‌دار اینترنتی و موبایلی است (شکل2).

بیشترین رشد در تعداد ابزارهای تراکنش‌دار این شرکت در ابزارهای اینترنتی مشاهده شد که با رشد بیش از 3 درصد، سهم ابزارهای تراکنش‌دار این شرکت از 03/12 درصد به 17/15رسید. کمترین رشد نیز در سهم ابزارهای تراکنش‌دار کارتخوان فروشگاهی مشاهده شد که رشدی نزدیک به 09/0 درصدی مشاهده شد. اختلاف سهم تعداد پایانه‌های تراکنش‌دار و فعال در پایانه‌های اینترنتی شرکت حاکی از تعداد بالای پایانه‌های کم‌تراکنش است، درصورتی‌که در زمینه پایانه‌های موبایلی، شرکت آسان‌پرداخت تنها با 43/0 درصد از پایانه‌های فعال خود، بیش از 6 درصد از پایانه‌های تراکنش‌دار بازار را به خود اختصاص داده است که رقم بسیار قابل‌توجهی است.

وضعیت تراکنش‌های شرکت
از نظر تعداد تراکنش‌ها، این شرکت در مهرماه گذشته، 18/13 درصد از تراکنش‌های کارتخوان‌ها، 74/11 درصد از تراکنش‌های اینترنتی و 96/38 درصد از تراکنش‌های موبایلی را در اختیار داشته است که نسبت به شهریورماه رشد خوبی را، به‌ویژه در پایانه‌های موبایلی شاهد هستیم (شکل 3).

با توجه به شکل 4 نیز این شرکت 31/8 درصد از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان، 34/1 درصد از مبلغ تراکنش‌های اینترنتی و 82/42 درصد از مبلغ تراکنش‌های موبایلی را در این ماه در اختیار داشته است که نسبت به شهریورماه شاهد رشد بوده‌ایم.

شاخص اثربخشی و سهم از بازارها
شرکت آسان‌پرداخت پرشین از جمله شرکت‌های با شاخص اثربخشی بالا است.با توجه به شکل 5 شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فعال این شرکت در مهرماه 96 برابر با 49/1 و شاخص اثربخشی کارتخوان‌های تراکنش‌دار شرکت برابر با 33/1 بوده که نسبت به شهریورماه رشد محسوسی داشته است. این شرکت در مجموع ، 44/12 درصد از تراکنش‌های خرید، 46/30 درصد از تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ و 61/14 درصد از تراکنش‌های مانده‌گیری را در اختیار دارد.

سهم استانی شرکت
سهم تراکنش‌های شرکت آسان‌پرداخت در استان‌های کشور اختلافات قابل‌توجهی دارد. با توجه به شکل 7، شرکت آسان‌پرداخت در استان کهگیلویه و بویراحمد و کرمان با در اختیار داشتن حدود 30 درصد از تعداد تراکنش‌ها، بیشترین سهم را در این استان‌ها دارد. بیشترین سهم از تعداد پایانه‌های شرکت نیز در استان کرمان با سهم 11/18 درصدی مشاهده شد. کمترین سهم از تعداد تراکنش‌ها در استان تهران مشاهده شد که در این استان 56/7 درصد از تراکنش‌ها در اختیار این شرکت است. کمترین سهم از پایانه‌های این شرکت نیز در استان‌های تهران و البرز مشاهده شد که به ترتیب سهمی در حدود 2/6 و 8/5 درصد داشت. در تمامی استان‌ها سهم تعداد پایانه‌ها کمتر از تعداد تراکنش‌ها است که نشان‌دهنده عملکرد خوب شرکت براساس میزان اثربخشی است. در استان‌های بزرگ کشور از جمله آذربایجان‌شرقی، اصفهان و خراسان رضوی سهم تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی به ترتیب 42/8، 75/8 و 99/7 درصد در مهرماه 96 بود که این سهم از پایانه‌ها در هر استان به ترتیب 87/10، 48/19 و 28/10 درصد از تراکنش‌ها را در اختیار داشتند که نشان‌دهنده عملکرد بالای پایانه‌ها، به‌ویژه در استان اصفهان است.
بنابراین با توجه به شکل 8 مشاهده می‌شود که در تمامی استان‌ها، شاخص اثربخشی این شرکت بالاتر از عدد 1 است. بیشترین شاخص اثربخشی این شرکت در استان‌های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با مقدار 23/2 و 07/2 مشاهده شد که نشان‌دهنده عملکرد بسیار بالای پایانه‌ها در این استان‌ها است. کمترین میزان اثربخشی شرکت نیز در استان‌های تهران و آذربایجان‌غربی با رقمی به ترتیب برابر با 22/1 و 23/1 مشاهده شد.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  79  =  80