برابری سرانه شعب بانکی ایران با سایر کشورها/ توزیع شعب منطقی نیست

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه سرانه شعب بانک های ایرانی با سایر کشورها برابری می کند، گفت: بیش از شعب بانک ها و تعدادشان، مساله مهم نوع توزیع آنها است که چندان منطقی نیست.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه سرانه شعب بانک های ایرانی با سایر کشورها برابری می کند، گفت: بیش از شعب بانک ها و تعدادشان، مساله مهم نوع توزیع آنها است که چندان منطقی نیست.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، فرشاد حیدری در رابطه با شرایط موجود شعب بانک ها در ایران و برنامه بانک مرکزی برای آن اظهار داشت: در رابطه با شعب دو رویه در دنیا وجود دارد؛ اول این که تعداد بانک ها زیاد است، اما شعب کم و در سویی دیگر تعداد شعب زیاد بوده و تعداد بانک ها کم که در ایران رویه دوم یعنی تعداد کم بانک ها و شعب زیاد وجود دارد.
وی افزود: بیش از شعب بانک ها و تعدادشان، مساله مهم نوع توزیع آنها است که چندان منطقی نیست؛ به طوری که در برخی خیابان ها شعب بیشتر است و در برخی خیابان شعبه ای وجود ندارد؛ از این رو باید توزیع شعب ساماندهی شود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اعتقاد به این که شرایط موجود شعب بانکی مربوط به نوع بانکداری در گذشته است، یادآور شد: به هرحال قبلا خدمات انفورماتیک و الکترونیک بانک ها چندان توسعه پیدا نکرده بود و از این رو تعداد شعب متناسب با مراجعه مشتریان بانک ها شکل گرفته است، اما اکنون با توسعه بانکداری الکترونیک و عدم نیاز به مراجعه مستقیم به شعب برای انجام بسیاری از خدمات، دیگر نیازی به تعداد بالای آنها نیست و باید این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد.
وی عنوان کرد: بانک ها باید خدمات خود را از عرصه های تجاری به عرصه غیرتجاری تغییر داده و در آنجا ارائه کنند.
حیدری در رابطه با مقایسه تعداد شعب بانک های ایرانی با سایر کشورهای دنیا نیز یادآور شد: براساس استانداردها وقتی تعداد شعب را با سایر کشورهای مختلف و همسطح مقایسه می کنیم، سرانه شعب پرجمعیت تقریبا برابری می کند، ولی مساله اینجاست که ما از نظر الکترونیک و خدمات بانکداری الکترونیک پیشرفت های چشمگیری داشتیم؛ بنابراین باید از این نظر تغییراتی در شعب ایجاد شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  6  =  54