تعداد و رقم تراکنش‌ها رو به کاهش است

شاپرک:

بر اساس گزارش‌های ماهانه شاپرک در مرداد ماه امسال، تعداد تراکنش‌های با مبلغ زیر ۵۰,۰۰۰ ریال در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با ۴۸۶,۹۹۸,۴۲۵ عدد تراکنش بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، همچنین تعداد تراکنشهای با مبلغ بین ۵۰,۰۰۱ ریال و ۲۵۰,۰۰۰ ریال برابر با ۸۰۹,۰۹۶,۳۵۸ عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش‌های با مبلغ بالای ۲۵۰,۰۰۱ ریال برابر با ۶۷۶,۱۶۴,۶۶۴ عدد تراکنش است.
 
درگاه کارتخوان فروشگاهی
بر اساس دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌توان بیان نمود که بیش از ۹۰ درصد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر از ۵ میلیون ریال است.
 
درگاه پرداخت اینترنتی
دامنه مبلغی تراکنشهای انجام شده توسط ابزار پذیرش اینترنتی, مبین آن است بیشترین تعداد تراکنشها در ازه ۵۰,۰۰۱ تا ۱۵۰,۰۰۰ ریال قرار گرفته‌اند و این بازه ۳۵/۴۴ درصد از کل تراکنش‌ها را در بر می‌گیرد. در این ابزار پذیرش حدود ۷۸/۵۸ درصد کل تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۲۵۰,۰۰۰ هزار ریال هستند.
 
درگاه موبایل
در دامنه مبلغی تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی شرایط کاملاً متفاوت با ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی بوده است, به نحوی که ۴۵/۵۹ درصد مجموع تراکنشها دارای مبلغ کمتر از ۲۰,۰۰۰ ریال و ۶۸/۸۶ درصد تراکنشها دارای مبلغ کمتر از ۵۰,۰۰۰ ریال بوده‌اند.
با توجه با استفاده عموم جامعه از کارتهای شارژ با مبلغ در حدود ۵۰,۰۰۰ ریالی و همچنین اقبال فراوان ابزار پذیرش موبایلی به منظور تهیه کارتهای شارژ اپراتورهای مختلف, می‌توان حضور حداکثری تراکنش‌های موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از ۵۰,۰۰۰ ریال را توجیه کرد.
 
نکته قابل توجه در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذیرش موبایلی، اعمال محدودیت سقف مبلغی ۲ میلیون ریالی است.
 
قدرت خرید مردم چقدر تغییر کرد؟
نسبت دهکی در مقایسه نقطه به نقطه رشد ۹۶/۳۰- درصدی و در قیاس ماهانه نیز رشد ۴/۴۷- درصدی داشته است. در قیاس ماهانه, متوسط مبلغی تراکنشهای دهک دهم رشد ۲/۵۲- درصدی و متوسط مبلغی دهک اول نیز رشد ۲/۰۴ درصدی را تجربه نموده است که در نهایت منجر به رشد ۴/۴۷- درصدی نسبت متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول شده است در قیاس ماهانه شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

29  −  28  =