برچسب ها و مطالب مرتبط با PSP

psp

مطالب مرتبط با PSP

بولتن اقتصادی شاپرک فروردین99 منتشر شد

اختلاف 6 درصدی مبلغ تراکنش های شاپرکی بین دو شرکت اول بازار PSP

بولتن شاپرک شماره 57 منتشر شد؛

کاهش 1/37 درصدی تعداد تراکنش‌های شاپرکی در اسفند ماه 98/ رشد 0/83 درصدی تعداد ابزارهای شاپرکی

بولتن بهمن ماه 98 شاپرک منتشر شد؛

رشد 4/69 درصدی تعداد و 15/23 درصدی مبلغ تراکنش های شاپرکی

عملکرد شرکت های پرداخت از واقعیت تا نیلسون ریپورت

بولتن شاپرک شماره 55 منتشر شد؛

نقش به پرداخت ملت در میزان ارزش ریالی تراکنش های پرداخت کارت

بولتن شاپرک شماره 54 منتشر شد؛

صدرنشینی «به پرداخت ملت» در تعداد و مبلغ تراکنش در آذر98

بولتن شاپرک شماره 53 منتشر شد؛

رشد منفی 2 درصدی تراکنش های شاپرکی در آبان ماه 98

پرداختياری، مدل کسب و کار نامناسب

بر اساس آمار شاپرک؛

سهم 88 درصدی ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک در مرداد98

دبیر انجمن فین‌تک:

حرکت در مسیر اصلاح نظام کارمزد باید روند تدریجی داشته باشد

گزارش اقتصادی شاپرک، تیرماه 98 منتشر شد

مرور 8سال پرواز شاپرک گرد صنعت پرداخت

  1. 1
  2. 2