پایگاه خبری بانکداری الکترونیکپایگاه خبری بانکداری الکترونیک
  
 • دبیر کل بانک مرکزی مطرح کرد:
  »

  تغییر نقش شرکت خدمات انفورماتیک در بازار بانکداری الکترونیک در سال جدید

  تغییر نقش شرکت خدمات انفورماتیک در بازار بانکداری الکترونیک در سال جدید
  دبیر کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اکنون انتظارات از شرکت خدمات تغییر کرده و این شرکت به عنوان پیشرو در حوزه فناوری باید توقعات را برآورده سازد؛ اظهار کرد: شرکت خدمات انفورماتیک باید در سال آینده تمرکز بیشتری بر روی پروژه های حاکمیتی منظور نماید ./ در کمیته "تغییرات" همه تغییرات پیشنهادی تمام ریسک های احتمالی شناسایی و برطرف می‌شود.کمیته "رخدادها"نیز هرگونه اشکال احتمالی را سریعا مورد بررسی قرار داده و بهترین راهکار را در کمترین زمان اجرایی می‌کند.
  ۱۳۹۲/۱/۷
بانک مقالات