پایگاه خبری بانکداری الکترونیکپایگاه خبری بانکداری الکترونیک
  
 • وزیر اقتصاد در گفتگوی اختصاصی با بانکداری الکترونیک خبر داد:
  »

  توسعه بانکداری الکترونیک یکی از پروژه های مهم طرح تحول اقتصادی

  توسعه بانکداری الکترونیک یکی از پروژه های مهم طرح تحول اقتصادی
  وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر اینکه هیج مرزی بین بانک مرکزی ووزارت اقتصاد جهت افزایش همکاری در توسعه بانکداری الکترونیک وجود ندارد،توسعه بانکداری الکترونیک را یکی از پروژه های طرح تحول اقتصادی دانست.
  ۱۳۸۸/۹/۲۷
بانک مقالات