مطالب مرتبط با وصول مطالبات

در شش ماهه نخست امسال انجام شد؛

رشد 146 درصدی وصول مطالبات معوق بانک‌ها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد/۷۳۰۰ میلیارد تومان وصول شد

رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن:

۱۰۰ درصد خالص جرایم تسهیلات مشارکت مدنی بخشوده می شود

  1. 1