مطالب مرتبط با نو آوری

مدیرعامل بیمه سامان مطرح کرد:

رونق صادرات، تاثیر قطعی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه

پلنت، اولین مرکز نوآوری صنعت بیمه در کشور

رئیس کل بیمه مرکزی:

پرتفوی صد هزار میلیارد تومانی هدف گذاری شد

بحران اعتماد در جهان کسب و کار و راهکارهای بازسازی آن

نوپایی و نوآوری؛

ریسک استارت آپ های فین تک

  1. 1