لگزایی

مطالب مرتبط با لگزایی

بانک‌ها دیجیتال می‌شوند

علیرضا لگزایی در گفتگو با «بانکداری الکترونیک»:

بانک ملت همکاری خود را با شرکت توسن ادامه خواهد داد

گفت‌وگو با علیرضا لگزایی درباره آینده اتصال به جهان

ایستادن لب بام برجام

در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صورت گرفت:

علیرضا لگزایی عضو هیات مدیره بانک ملت شد

انقراض شعبات بانکی با فین‌تک‌ها

  1. 1