مطالب مرتبط با فین تک

از الکترونیکی تا دیجیتالی شدن خدمات بانکی / تا رسیدن به بانکداری دیجیتال در ایران چقدر راه باقی است

نگاهی به هشتمین رویداد فیناپ/ از Lend Tech تا جنگ فین‌تک‌ها و بانک‌ها

فین‌تک چگونه راه‌های کسب و کار مردم را تغییر داده است

گفتوگو با مهران محرمیان در مورد برنامه‌های شرکت خدمات انفورماتیک در حوزه نوآوری

شرکت خدمات انفورماتیک سکوی پرتاب برای پرش فین‌تک‌ها /متفاوت ظاهر می‌شویم

فین‌تک‌ها و بانک‌ها:

هم‌افزایی یا رقابت/ نوباوری مشتری

نوپایی و نوآوری؛

ریسک استارت آپ های فین تک

حمایت از ایده های نو در زمینه های بانکداری و پرداخت الکترونیک

ارائه بیش از 50 ایده در رویداد نوآورانه فین تک

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8