مطالب مرتبط با عملیات بازار باز

گفت‌وگو با حسين بازمحمدي، صاحبنظر اقتصادي و بانکی

عملیات باز در بازار ناباز/ بازی از نو

نقش بانک ها در عملیات بازار باز/ تردیدهای وابستگی به دولت

دکتر همتی:

هدف بانک مرکزی، به ثبات رساندن نرخ مبادلات در حول و حوش نرخ سیاست گذاری است

دکتر همتی:

فردا اولین مرحله حراج اوراق عرضه در عملیات بازار باز انجام می شود/فعلاً تمرکزمان برای تغییر نرخ سود بانکی نیست

اولین معامله عملیات بازار باز در فرابورس انجام شد

با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی؛

کمیته اجرایی عملیات بازار باز تشکیل شد

  1. 1