مطالب مرتبط با صنعت پرداخت

چرا صنعت پرداخت تشکل صنفی ندارد؟!

بر اساس آمار شاپرک؛

سهم 88 درصدی ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک در مرداد98

فراز و فرود سود خالص

نگاهی بر عملکرد شرکت های پرداخت در سال های اخیر

امانتدار یا مالک اطلاعات؛

نگاهی به GDPR و PSD2 در صنعت پرداخت

گزارش اقتصادی شاپرک، تیرماه 98 منتشر شد

مرور 8سال پرواز شاپرک گرد صنعت پرداخت

میز سخن فعالان صنعت پرداخت درباره شاپرک

بررسی ضرورت های تولد و حضور شاپرک در صنعت پرداخت/ بخش اول

آمار شاپرک نشان می دهد؛

حال خوب صنعت پرداخت در بهار 98/ خرید پایانه های فروشگاهی همچنان ادامه دارد

مرور تغییر مالکیت در مبناکارت آریا؛

آیا پاس بانک صادرات را کسی گل خواهد کرد/پرداخت الکترونیک سپهر چگونه متولد شد

مروری بر تبلیغات در صنعت پرداخت/بخش دوم

با تعلیق طرح اصلاح نظام کارمزد رخ داد:

وضعیت قرمز برای شرکت های پی اس پی/4 سناریو برای جلوگیری از نابودی صنعت پرداخت/psp ها آیامی توانند کارت اعتباری صادر کنند

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6