مطالب مرتبط با صادق فرامرزی

شرکت فرابوم فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرد

صادق فرامرزی در کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران:

نجات نظام پرداخت الکترونیک در گرو رونق کارت اعتباری است

فرامرزی مدیرعامل ایران کیش شد

صادق فرامرزی عنوان کرد:

ایران کیش رکوردار همکاری با بیشترین بانک و موسسات اعتباری/صف خرید برای سهام ایران کیش

مدیر عامل ایران کیش:

زمان ارائه خدمات ارزش افزوده روی posها فرار رسیده است

کاهش ردپای اکولوژیک انسان با بانکداری الکترونیک

«صادق فرامرزی» مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش عنوان کرد:

دریافت کارمزد برای بقا صنعت پرداخت گریزناپذیر است/عملیاتی شدن خدمات کارت‌های اعتباری در آینده‌ نزدیک

در سومین همایش مدیریت راهبردی کسب و کار :

مدیر عامل ایران کیش مدیر برتر شناخته شد

  1. 1