شاپرک

مطالب مرتبط با شاپرک

بولتن شاپرک شماره 55 منتشر شد؛

نقش به پرداخت ملت در میزان ارزش ریالی تراکنش های پرداخت کارت

بولتن شاپرک شماره 54 منتشر شد؛

صدرنشینی «به پرداخت ملت» در تعداد و مبلغ تراکنش در آذر98

کارت به کارت، قاتق نان یا بلای جان

بولتن شاپرک شماره 53 منتشر شد؛

رشد منفی 2 درصدی تراکنش های شاپرکی در آبان ماه 98

پرداختياری، مدل کسب و کار نامناسب

مروری بر تراکنش های خرد و ریز در شش ماه نخست 98

مقایسه الگوهای تراکنشی زیر یک میلیون تومان در شاپرک/ 80درصد تراکنش ها زیر 73هزار تومان است

نگاهی به روند 12 ساله صنعت پرداخت در ایران؛

غلط را با غلط اصلاح کردیم

با انتشار دو پروتکل،

شاپرک نحوه فعالیت پرداخت‌سازان و بانک‌های طرف قرارداد با آنها را مشخص کرد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9