برچسب ها و مطالب مرتبط با شاپرک

شاپرک

مطالب مرتبط با شاپرک

بولتن اقتصادی شاپرک فروردین99 منتشر شد

اختلاف 6 درصدی مبلغ تراکنش های شاپرکی بین دو شرکت اول بازار PSP

نگاه کلی به عملکرد شاپرک در پنج سال گذشته/ کاهش شیب ارزش تراکنش‌ها

کارت های خاک خورده در کنج خانه و کیف پول؛

بیش از 68 درصد کارت های بانکی بدون استفاده هستند

بولتن شاپرک شماره 57 منتشر شد؛

کاهش 1/37 درصدی تعداد تراکنش‌های شاپرکی در اسفند ماه 98/ رشد 0/83 درصدی تعداد ابزارهای شاپرکی

بولتن بهمن ماه 98 شاپرک منتشر شد؛

رشد 4/69 درصدی تعداد و 15/23 درصدی مبلغ تراکنش های شاپرکی

بولتن شاپرک شماره 55 منتشر شد؛

نقش به پرداخت ملت در میزان ارزش ریالی تراکنش های پرداخت کارت

بولتن شاپرک شماره 54 منتشر شد؛

صدرنشینی «به پرداخت ملت» در تعداد و مبلغ تراکنش در آذر98

کارت به کارت، قاتق نان یا بلای جان

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9