شاپرک

مطالب مرتبط با شاپرک

با انتشار دو پروتکل،

شاپرک نحوه فعالیت پرداخت‌سازان و بانک‌های طرف قرارداد با آنها را مشخص کرد

پنج بانکی که بیشترین کارمزد شاپرکی را پرداخت کردند

قادری

رشد شاپرک مرهون اعتماد جامعه است

در شهریور 98 ثبت شد؛

سهم 91/53 درصدی تراکنش های موفق شاپرکی

اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با فیشینگ

پنجاه و یکمین گزارش اقتصادی شاپرک؛

کاهش تعداد و مبلغ تراکنش شاپرک نسبت به ماه گذشته

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9