سود بانکی

مطالب مرتبط با سود بانکی

دکتر همتی:

هدف بانک مرکزی، به ثبات رساندن نرخ مبادلات در حول و حوش نرخ سیاست گذاری است

دکتر همتی:

فردا اولین مرحله حراج اوراق عرضه در عملیات بازار باز انجام می شود/فعلاً تمرکزمان برای تغییر نرخ سود بانکی نیست

خداحافظی با سودهای شانسی

پیش‌بینی سود و زیان بانک‌ها از محل تجهیز و تخصیص منابع در نیمه نخست سال 98/ بخش دوم

خداحافظی با سودهای شانسی

پیش‌بینی سود و زیان بانک‌ها از محل تجهیز و تخصیص منابع در نیمه نخست سال 98/ بخش اول

کدام بانک ها در سال 98 بیشترین سود سپرده کوتاه مدت و بلند مدت پرداخت می کنند

عضو هیات مدیره بانک ملی:

وصول مطالبات، مهم ترین هدف بانک ملی است

بر اساس اجماع سیاستگذاران پولی

نرخ سود سپرده ها درسال 92 تغییر نکرد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7