• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید

سامانه کارت هوشمند ملی

  • صدور ۱۵۰۰ کارت هوشمند ملی برای مجریان انتخابات

    معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از صدور یک روزه شناسنامه برای رای دادن در انتخابات پیش رو خبرداد و گفت: برای دادن رای وجود شناسنامه و کارت ملی ضروری است به همین دلیل سازمان ثبت احوال شناسنامه و تاییدیه کارت ملی را در یک روز صادر می کند.
    ۱۳۹۲/۲/۳۱
نظرسنجی
با صدور کارت اعتباری از سوی شرکتهای psp :