مطالب مرتبط با رمز یکبار مصرف

توسط بانک رفاه صورت گرفت؛

ارائه نرم افزار موبایلی تولید رمز یکبار مصرف کارت «رمزساز رفاه»

مروری بر مهمترین اخبار تاپ در 3 ماه گذشته

مروری بر طرح استفاده مردم از رمز یکبار مصرف؛

OTP؛ راهکارانحرافی برای پاک کردن صورت مساله/مشتریان تنها و شبکه بانکی بیخیال

تولید رمز یکبار مصرف با رمز نت بانک شهر

با هدف ارتقاء امنیت مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک:

اپلیکیشن رمزساز (اَرَس) در بانک دی راه اندازی شد

الزام تکمیل زیرساخت رمز دوم یکبار مصرف برای بانک ها

  1. 1
  2. 2