مطالب مرتبط با دلار

بانک مرکزی آمریکا ۶ تریلیون دلار پول چاپ شده به بازار تزریق می کند

رونمایی از نسخه آزمایشی اپ صرافان

عصر روز گذشته،

شورای پول و اعتبار کلیات طرح «گام» را تایید کرد

از ابتدای سال تاکنون انجام شد،

تامین بیش از ۲۴ میلیارد دلار برای واردات

در بازه 5 ماهه نخست سال 97،

صادرات غیر نفتی 2 میلیارد دلار از سهم تامین ارز را به خود اختصاص داد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9