مطالب مرتبط با دبیر شورای عالی فضای مجازی

بازدید دبیر شورای عالی فضای مجازی از سداد

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد:

لزوم افزایش سهم ایران در بازار جهانی ICT

  1. 1