مطالب مرتبط با خود پرداز

عملکرد بانکداری الکترونیک /بخش دوم

تعداد و ارزش تراکنش های خوپرداز بانکی طی 10 سال گذشته

عملکرد بانکداری الکترونیک طی 10 سال گذشته/بخش اول

کاهش 18 درصدی تعداد و رشد منفی 20 درصدی ارزش تراکنش خودپردازها

طبق آمار بانک مرکزی؛

۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال مبلغ تراکنش خودپردازها در بهار 98

در بهار 98 صورت گرفت؛

ثبت یک میلیارد و 421 میلیون تراکنش توسط خودپردازها

خودپرداز یا کارت‌خوان؟

استقبال از پرداخت الکترونیک صنعت خودپرداز را زیان ده کرد

بازدید اعضای کمیسیون معاملات و کمیته فنی بازرگانی بانک ملی از کارخانه فرادیس البرز

  1. 1