خودپرداز

مطالب مرتبط با خودپرداز

مدیرعامل توسن تکنو:

پول نقد آخرین سنگر بانکداری سنتی به شمار می‌رود

محققان چینی ارایه کردند;

اولین دستگاه خودپرداز با فناوری تشخیص چهره

بر اساس تازه ترین گزارش بانک مر کزی

به ازای هر ایرانی 4.3کارت صادر شده است/14.3 کارت درجیب هر سرپرست خانوار /جای خالی کارت اعتباری و کیف پول الکترونیک در جیب مردم

رئیس سازمان بازرسی خبر داد

فردی ۹ خودپرداز را از بانک اجاره کرد

مروری بر تقلب در شبکه خودپرداز

وقتی بانکها به جیب هم چشم دوخته اند/ضرورت تحول در ساختار کارمزد شبکه خودپرداز

دبیرکل بانک مرکزی :

سقف برداشت از خودپردازها ۲ برابر می‌شود

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7