حسن زادمهر

مطالب مرتبط با حسن زادمهر

بانکداری نسل ۴.۰؛ بازتعریف بانکداری

گفتگو با حسن زاد مهر مدیرعامل شرکت یاس ارغوانی

تمرکز بر نیازهای مشتری، اساس کسب و کار است

در افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه تربیت مدرس با همکاری شرکت صنایع یاس ارغوانی مطرح شد

پیوند بانک و دانشگاه برای توسعه کشور

  1. 1