حاکمیت شرکتی

مطالب مرتبط با حاکمیت شرکتی

موعد شفاف‌سازی و انتشار اطلاعات 21 بانک‌ غیردولتی فرا رسید

در پاسخ یه یک اظهار نظر عجیب مقام ارشد پولی:

بانک مرکزی خود استقلال خود را نقض کرد/ نهادناظر بجای جوابیه به رسانه ها به وزارت اقتصاد تذکر دهد

بانک مرکزی اصول اساسی 29 گانه نظارتی منتشر کرد:

سه محور اساسی اصول نظارتی کمیته بال/تاکید بر حاکمیت شرکتی و شفافیت و افشاء اطلاعات در بانک‌ها /

مدیرعامل بانک تجارت خبر داد:

اجرای بانکداری جامع در دستور کاربانک تجارت/تاکید بر توسعه محصولات نوین بانکی

ضرورت اجرای حاکمیت شرکتی دربانکها

دیدار رییس کل بانک مرکزی افغانستان در دیدار با همتای ایران اش

بانکداری افغانستان پیشروتر از بانکداری در کشور ما/قوانین جامع درباره حاکمیت شرکتی و پولشویی در کشور همسایه

  1. 1
  2. 2