مطالب مرتبط با تقسیط

رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن:

۱۰۰ درصد خالص جرایم تسهیلات مشارکت مدنی بخشوده می شود

  1. 1