مطالب مرتبط با تسهیلات بانکی

آمار بانک مرکزی مشخص کرد

میزان تسهیلات بانکی از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان گذشت

مدیرعامل بانک توسعه صادرات:

حمایت از شرکت‌های صادراتی با پرداخت تسهیلات و خدمات بانکی

بانک‌ها در سال گذشته 347 هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها را تسهیلات ندادند

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها مطرح کرد:

حذف ضامن برای خوش‌حساب‌ها در وام‌های خرد/ صدور 18 میلیون شناسنامه اعتباری

گردش کارت به خربد مشتریان تخفیف می دهد

خوش حساب‌ها بدون ضامن وام بگیرند

نتیجه نشست دیشب شورای پول و اعتبار

هشدار بانک مرکزی به ضامن‌های تسهیلات بانکی

یك میلیون واحدمسكونی خالی است

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9