مطالب مرتبط با بانک رفاه

مصادف با هفته روابط عمومی؛

بازدید مدیر عامل بانک رفاه از روابط عمومی این بانک

رمز یکبار مصرف موبایلی (Mobile OTP)

مدیرعامل بانک رفاه:

در مواجهه با بخش تولید سختگیری صورت نگیرد و نهایت انعطاف در دستور کار باشد

مدیر عامل بانک رفاه:

مخاطبان و ذی نفعان بانک رفاه، کارگران معزز هستند

بانک رفاه کارگران اعطا می کند

تسهیلات ارزان قیمت به کارگران نمونه استان های کشور

کمک های اهدایی مردم خیر نزد بانک رفاه به 46 میلیارد ریال رسید

دکتر سهمانی:

بانک رفاه برای کمک به هموطنان آسیب دیده از تمامی توان و ظرفیت های خود استفاده می کند

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9