مطالب مرتبط با بانک ایران زمین

اقدامات بانک‌ها در دوران شیوع کرونا

#کرونا؛ با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک #در_خانه_می_مانیم

آمادگی بانک ایران زمین، برای ارائه خدمات الکترونیکی و غیر حضوری به مشتریان

فرهاد اینالویی:

مشتری وفادار به یک بانک دیجیتال به راحتی بدست نمی آید/ نمی توان منتظر رگولاتور ماند تا همه چیز را برای ما دیکته کند

#کرونا؛ با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک #در_خانه_می_مانیم

انتقال ویروس کرونا با اسکناس و پول نقد/ با بانکداری آنلاین مراقب سلامت خود باشید

#کرونا؛ با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک #در_خانه_می_مانیم

نحوه دانلود اپلیکیشن همراه بانک ایران زمین

ابلاغ «دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه از انتشار شیوع و انتقال ویروس کرونا» در بانک ایران زمین

فرهاد اینالوئی:

بانکداری دیجیتال در ایران هنوز متولد نشده است

فرهاد اینالویی:

بانکداری دیجیتال بانکداری مردم محور است

مدیر عامل بانک ایران زمین:

موضوع امنیت یکی از شاخص های مهم اعتماد مشتری به بانک است

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9