بانکداری دیجیتال

مطالب مرتبط با بانکداری دیجیتال

دژپسند خبر داد؛

رتبه بندی بانک ها از منظر اجرای حاکمیت شرکتی و استقرار بانکداری دیجیتال

لزوم دیدگاهی باز در بانکداری باز

روایتی واقعی از بانکداری باز/ تفکر زیست بوم محور

نسل جدید مشتریان از بانک ها و موسسات مالی چه خواسته ای دارند

بانک‌ها کوچک می‌شوند

مدیریت و یکپارچه سازی خدمات/ شیوه ای نوین در افزایش بهره وری و هم افزایی

گفت و گو با مهدی شامی زنجانی درباره سند بانکداری دیجیتال

داده ها متولد می شوند اما نمی میرند/ تحول یا جنجال دیجیتال(بخش دوم)

گفت و گو با مهدی شامی زنجانی درباره سند بانکداری دیجیتال

داده ها متولد می شوند اما نمی میرند/ تحول یا جنجال دیجیتال(بخش اول)

میزسخنی با حضور صاحبنظران و فعالان حوزه سازمان های دیجیتال

در عصر داده محوری، پلت فرم ها سازمان ها را هدایت می کنند/ یکپارچه سازان هوشمند( بخش اول )

افزایش سهم بازار بانک ایران زمین با همراهی کارکنان و اجرای بانکداری دیجیتال

نقدی بر سند بانکداری دیجیتال

وزارت اقتصاد پا در کفش چه کسانی گذاشته است/ سوت زدن ممنوع

ضرورت توجه بانک‌ها به سونامی تحول دیجیتال

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8